Mormon ordbog U-Z

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | ÆØÅ

V

VDR: En forkortelse for Vælg Det Rette. En populær talemåde blandt unge i kirken. Initialerne sidder inde i et stiliseret skjold svarende til dem, der anvendes i våbenskjold.

VDR ring:. En populær ring båret af drenge og piger Se VDR.

Velsignelse: Henviser enten til en hvilken som helst velsignelse fra Gud, såsom sundhed, frelse osv., eller til en udtalelse om løfter, åndelig vejledning og velsignelser givet ved præstedømmets magt til mennesker, der søger trøst eller vejledning såsom trøst i tider med stress eller dårligt helbred. Sidstnævnte kendes, som “velsignelse af de syge.” Se også Patriarkalsk Velsignelse.

Ward: En lokal mormonmenighed hvor der er tilstrækkeligt med medlemmer til at udfylde alle nødvendige positioner. Idag kaldes et ward for en menighed i Danmark. I en menighed præsiderer en biskop og to rådgivere og dette præsidentskab er centeret for de fleste kirkeaktiviteter, inkl. nadvermøder, præstedømmets formøder osv.

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.