Mormon ordbog ST

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | UVWXYZ | ÆØÅ

T

Telestiale rige: Den laveste af de tre herlighedsgrader, som et menneske kan opnå i livet efter døden. De som arver dette rige er dem, der afviste Jesus Kristus og hans evangelium og forspildte deres liv i synd og selviskhed. Da de ikke har del i Forsoningen må de lide straffen for deres egne synder i åndernes fængsel og vil ikke blive forløst før ved slutningen af ​​tusindårsriget. Dog har Herren beskrevet det telestiale riges herlighed, som overgår al forstand, hvilket er en manifestation af hans store kærlighed til alle hans børn. Når de har lidt en retfærdig straf for deres synder vil de blive forløst og komme i dette rige.

Tempel: Hellige bygninger der adskiller sig fra almindelige kirkebygninger eller mødehuse. Templer anvendes til udførelse af hellige ordinancer såsom stedfortrædende dåb for de døde, begavelser, og til beseglinger.

Terrestriale rige: Det andet herlighedsrige, efter Det Celestiale Rige.. De som arver denne herlighed er dem, der var gode og hæderlige mennesker, men som ikke var tapre i deres tro og discipelskab, eller mennesker som ikke accepterede Jesus Kristus i dette liv, når de havde muligheden for det, men først accepterede ham efter deres død. Symbolet for denne herlighed er månen, og den overgår Det Telestiale Riges herlighed, som overgår al forstand (Se L&P 76:71-80).

Trosartiklerne: I 1842 skrev Joseph Smith et brev, som forklarer mormonkirkens doktriner og historie for en journalist i Chicago. Det endte med 13 enkle erklæringer om mormonismens grundlæggende tro. Disse kaldes for trosartiklerne og findes i Den Kostelige Perle.

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.