Mormon ordbog PQR

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

P

Pagt: Et løfte mellem to mennesker, sædvanligvis Gud og mennesket. Gud sætter betingelserne og beder menneskeheden om at acceptere at indgå i pagten. Hvis vi er trofaste i at holde vores del af pagten, vil Gud opfylde sin del. Mormoner henviser ofte til dåbspagter og tempelpagter.

Pligt mod Gud: En pris som drengespejdere i mormonkirken kan modtage. Den kræver, at de sætter sig mål indenfor bøn, mødedeltagelse i kirken og tjenestearbejde.

R

Råd: Et råd er udvalg af ledere i kirken, som mødes og virker på forskellige niveauer i forbindelse med ledelsen af kirken. Der findes menighedsråd, højråd og så videre.

Rådgiver: Enhver præsiderende embedsmand, som f.eks. biskoppen, eller embedskvinde, som f.eks. hjælpeforeningens præsidentinde har to rådgivere til at hjælpe sig med at udfører de opgaver, som hører til hans hhv. hendes embede.

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.