Mormon ordbog MNO

AB | CD | EF | GH | IJKL | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

M

Melkisedekske Præstedømme: Det højere præstedømme, som også kaldes for det hellige præstedømme efter Guds Søns orden, selv om dette sjældent anvendes, for ikke at sige Frelserens navn for ofte. Dette præstedømme indeholder alle de nøgler, som er nødvendige for at lede Guds Kirke på jorden. Det indeholder embederne Ældste, Højpræst, Halvfjerds, Patriark, Apostel og Præsident for Kirken ( profeten ). Dette præstedømme har myndigheden til at præsidere over Kirken og til at udføre tempelordinancer, beseglinger, og så videre.

N

Nadvermøde: Det vigtigste af søndagens møder i mormonkirken. Under nadvermødet administreres nadveren til minde om Frelserens Sonoffer for medlemmerne, og medlemmer holder taler om evangeliske emner.

Næstekærlighed: Henviser til Kristi rene kærlighed, som enhver person skal stræbe efter at udvikle gennem bøn, offer og tjeneste (Se også Moroni 7:45-48).

Nåde: Guddommelig hjælp og støtte, som er nødvendig for hele menneskeheden for at kunne opnå Frelse. Mormonerne tror på, at vi skal have udført visse ordinancer og leve retskaffent, men disse ting alene vil aldrig kunne frelse nogen, hvis ikke det var for Jesu Kristi forsoning, der overvinder virkningerne af synd og fejl, og tilvejebringer legemets genopstandelse efter døden.

O

Omvendt: En som er blevet døbt og bekræftet som medlem af kirken på et hvilket som helst tidspunkt efter deres niende fødselsdag. I Jesu Kristi genoprettede kirke døbes børn ikke, før de har nået ansvarlighedsalderen, som er otte år, hvor de begynder, at forstå hvis de har gjort noget forkert. (Se L&P 68:27).

Overdrage: En handling hvor en mand i kirken modtager præstedømmemyndighed ved håndspålæggelse (Se også L&P 2:1).

AB | CD | EF | GH | IJKL | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.