Mormon ordbog IJKL

AB | CD | EF | GH | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

I

Indsamling: Mormoner tror på, ​​at formålet med missionering er at indsamle folk til kirken. I kirkens tidlige dage samledes medlemmerne fysisk på eet sted. Da dette ikke længere er muligt, “samles” medlemmerne i deres respektive menigheder og stave.

Indvie: Indvielse henviser til princippet om, at alt, hvad vi ejer i sidste ende tilhører Gud, og at vi skal love at anvende, hvad Gud har givet os til at velsigne andre og tjene i Kirken. Se også Forvaltning.

K

Kaldelse:Et job eller en opgave i mormonkirken. Kaldelser i mormonkirken udføres af medlemmer af den lokale menighed. Kirkens præsteskab er ulønnet og tjener frivilligt i kirken.

Konference: Konferencer afholdes på mange niveauer i kirken. Menighedskonferencer afholdes een gang om året i en lokal menighed. Hvert halve år afholdes der stavskonference, hvor menigheder som hører under staven (et geografisk område) deltager. Der afholdes også generalkonference hvert halve år, hvor kirkens øverste ledere taler og hvor konferencen transmitteres til hele verden via sattelit. Disse konferencer giver højere kirkeledere mulighed for at besøge menigheder og undervise og rådgive lokale ledere og medlemmerne, samt give medlemmerne en mulighed for at opretholde deres ledere.

L

L&P: En forkortelse for Lære og Pagter. En samling af guddommelige åbenbaringer og inspirerede erklæringer, som Herren gav gennem profeten Joseph Smith i forbindelse med gengivelsen af evangeliet og genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i de sidste dage. Lære: Kristi lære. Pagter: De evige pagter, som er blevet gengivet til jorden i vores tid. F.eks. dåben og pagter, som indgås med Gud i Hans Hus på jorden.

AB | CD | EF | GH | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.