Mormon ordbog EF

AB | CD | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

E

Ekskommunikation: At få frataget ens medlemskab af Kirken. De der udelukkes er dem, som har begået grove synder såsom ægteskabsbrud eller frafald og nægter at omvende sig. Ekskommunikation har tre formål: At beskytte de uskyldige, hjælpe synderen med at omvende sig og i sidste ende at blive gendøbt, og at beskytte kirken imod ugudelige mennesker, som forsøger at ødelægge den indefra.

Ensign: Mormonkirkens officielle engelske blad. Det indeholder taler og artikler om evangeliske emner samt nyheder fra Kirken. Dets internationale modstykke er Liahona.

Evangeliet: Grundlæggende henviser ordet evangeliet til de “gode nyheder” om Kristi forsoning og opstandelse, der gør det mulig for menneskeheden at blive frelst gennem tro, omvendelse, dåb og ved at holde ud i tro til enden. Men for mormoner henviser ordet også til alle de sandheder, som er blevet åbenbaret i skrifterne.

Evig udvikling: Henviser til den mulighed, som de troende der frelses i det celestiale rige har for, at fortsætte mod fuldkommenhed og blive som vores Himmelske Fader.

Evigt liv: Evigt liv er at leve med Gud og Jesus Kristus i det celestiale rige og at komme til at kende dem, som de kender os. Det henviser også til det liv, som Gud lever. Mormoner tror, ​​at evigt liv er en gave, som gives til de trofaste, men de gør sig ikke fortjent til det alene ved deres trofasthed. Nåde er nødvendig for at opnå ophøjelse og frelse.

Evigt ægteskab: Et ægteskabet der er blevet beseglet for tid og al evighed i et tempel. Ordinancen for evigt ægteskab kaldes også for besegling. Det kaldes også for Celestialt Ægteskab.

F

Familieaften: Familier i mormonkirken afsætter en dag om ugen, normalt mandag aften, til familieaften, hvor de studerer evangeliet sammen, læser skrifterne, leger eller spiller, og drøfte emner af betydning for familien.

Familiehistorie: Se Genealogi.

Familier kan være sammen for evigt: En sætning som ofte høres blandt mormoner og, som henviser til mormonernes lære om evigt ægteskab.

Faste: At undlade at spise eller drikke i en periode, typisk 24 timer (eller to måltider). Mormoner tror på, at faste kombineret med bøn er en effektiv måde at opnå åndelig styrke på (Se Fasteoffer og Fastesøndag).

Fasteofre: Gaver (normalt pengegaver) som gives til kirken, når en person faster. Fasteofret svarer til eller overstiger omkostningerne for de måltider, som springes over under fasten. Mormonkirken bruger disse penge til at hjælpe de fattige og trængende.

Fastesøndag: En gang om måneden, normalt på den første søndag, faster mormonkirkens menigheder over hele verden sammen. Medlemmerne springer typisk to måltider over og donerer penge til de fattige og nødlidende. Nadvermødet på denne søndag kaldes et faste- og vidnesbyrdmøde. Ved dette møde holdes der ikke almindelige taler (prædikener), men hvert medlem som har lyst til det, har mulighed for at dele deres vidnesbyrd om Gud og Jesu Kristi evangelium.

Firesides: Nogle særlige møder, som typisk omhandler et bestemt emne, eller er rettet mod specifikke aldersgruppe som teenagere, unge voksne, nye forældre, osv. Firesides er åbne møder, hvor venner og andre interesserede kan komme og høre om Jesu Kristi gengivne evangelium.

Font: En døbefont som findes i de fleste mormonmenigheder, undtagen på steder med en høj koncentration af mormonet, som f.eks. I Utah, hvor kun særlige menigheder kaldet stavscentre har dem.

Forråd: Kirkens medlemmer rådes til at have et forråd af mad gemt i deres hjem til nødsituationer. Dette omfatter et 72-timers kit og et års forbrug af mad, tøj, brændstof og medicin i tilfælde af tab af arbejdsløshed, sygdom, eller andre krisesituationer, herunder naturkatastrofer og krige.

Forsoningen: Det store Sonoffer, som Jesus Kristus udvirkede. Den gør det muligt for menneker at genopstå efter den fysiske død, at modtage tilgivelse for deres synder og blive renset, så de kan vende tilbage og bo sammen med Gud. Mormonismen lærer, at Forsoningen omfatter Kristi lidelse fra natten i Getsemane have til Hans død på korset, og til dens kulmination med Hans herlige opstandelse.

Frafald, frafaldet: Mormononismen lærer, at interne oprør og stridigheder indenfor den tidlige kristne kirke førte til et frafald fra Kristi oprindelige kirke. Dette kaldes Det Store Frafald. Mormonerne tror også på, at personligt frafald er muligt. Personligt frafald henviser til oprør imod kirken.

Første Præsidentskab: Mormonkirkens præsiderende råd, som består af kirkens præsident, kaldet profeten, og hans to rådgivere, som er apostle.

Første Syn, Det:Joseph Smiths første syn, som han modtog i 1820 i Palmyra, New York, hvori han så Gud Faderen og Jesus Kristus. Dette var starten på hans profetiske mission og forbliver en vigtig begivenhed for mormonerne såvel som en kilde til læren om Guddommen.

Fælles samtykke: Alle kaldelser og ordinationer i Kirken præsenteres til opretholdelse ved de forskellige møder og konferencer. Fælles samtykke betyder at medlemmerne, som personen der kaldes til stillingen bliver leder for, lover at støtte den kaldte person. Se også Opretholde.

AB | CD | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.