Mormon ordbog ÆØÅ

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ

Æ

Ældste: 1) En titel som anvendes ved omtale af kirkens apostle, 2) en titel der anvendes når man taler til mandlige fuldtidsmissionærer i kirken, da de bærer en ældstes embede, 3) et embede i Det Melkisedekske Præstedømme, som har magten til, og ansvaret for, at overdrage Helligånden, og lede Kirken i åndelige anliggender. Ældste er særligt ansvarlige for kirkens medlemmer velfærd og tjener, som hjemmelærere for hvert enkelt medlem.

AB | CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.