Mormon ordbog AB

Mormonspeak (Mormon ordbog)

Lær at tale som (og forstå) en mormon

CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

A

Aktivitetssal: Mormonismen lærer, at familier og menigheder kan blive mere forenet gennem sunde fritidsaktiviteter og lege. Hver kirkebygning har et lokale eller område, som kan benyttes til flere formål. Dette område der kaldes aktivitetssalen kan f.eks. anvendes til middage, sammenkomster, forskellige lege, koncerter, sport osv.

Aktiv: Henviser til medlemmer af mormonkirken- Aktive betyder, at personen deltager trofast i gudstjenester og møder og udfører sine opgaver i Kirken.

Ansvarsalder: Den alder hvor en person bliver ansvarlig for sine handlinger og kan blive døbt i mormonkirken. Indenfor mormonismen er denne alder otte år. Mormoner tror, at små børn er frelste ved Jesus Kristus, og at kun en person som er istand til at synde har behov for at blive døbt.

Apostel: Et embede i Det Melkisedekske Præstedømme. En apostel er kaldet til at være et særligt vidne for Kristus og hans opstandelse for hele verden og til, at præsidere over hele Kirken under ledelse af Det Første Præsidentskab. En Apostel kaldes også en ældste. Der er tolv apostle i mormonkirken.

Aronske Præstedømme: det ene af to grene af præstedømmet indenfor mormonismen. Det kaldes somme tider det mindre præstedømme. Det holder myndighed over de fysiske ordinancer såsom dåb og nadveren. Det omfatter tre embeder: Diakon, Lærer, og Præst.

B

Begavelse: En ordinance som udføres i kirkens templer. Gennem symbolske fremstillinger og indgåelse af hellige pagter, lærer mormoner om Frelsesplanen og modtage åndelig magt såvel som løfter fra Gud. Medlemmer af kirken, som har modtaget deres begavelse bærer hellige klæder, som symboler på disse pagter.

Bekræftelse: Overdragelse af Helligåndens Gave ved håndspålæggelse, også kendt som ilddåben. (Se også Lære og Pagter 33:11).

Besegling: En ordinance hvorved en mand og kvinde, gennem ægteskab, kommer til at høre sammen for evigt og ikke blot “til døden jer skiller.” Se evigt ægteskab. Denne ordinance udføres kun i templer ved det Melkisedekske Præstedømmes magt. Gennem denne ordinance kan familier leve sammen sammen for evigt.

Bikube: 1) Bikube-symbolet blev anvendt i begyndelsen af ​​mormonpionererne til, at repræsentere industri og samarbejde. 2) Navnet anvendes også i Unge Pigers program, for piger som er 12 til 13 år gamle.

Biskop:Lederen af ​​en menighed (se Ward). En biskop præsiderer over møder, tildeler kaldelser til andre medlemmer, indsamler tiende og offergaver og fordeler velfærdsmidler. Han assisteres af to rådgivere og skal have Det Melkisedekske Præstedømme. En biskop præsiderer også over Præsternes Kvorum. Selv om jobbet som biskop kan sammenlignes med at være en rabbiner eller en præst, så er han ulønnet og tjener ligesom alle andre til dagen og vejen ved at passe et job udenfor kirken.

Bror: En titel der anvendes til at henvise til mandlige medlemmer af mormonkirken.

Bære vidnesbyrd: I mormonkirken betyder det at bære, eller dele, et vidnesbyrd, at man deler med andre hvad man ved eller tror på er sandt, eller hvad Gud har gjort for en i ens liv. I kirken er der afsat een søndag hver måned til vidnesbyrdmøde. Enhver har da mulighed for at dele sit vidnesbyrd med søskende og venner.

CD | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.