Tidligere præsident for Kirken, Gordon B. Hinckley, har sagt følgende om tempelceremonien:

I en af de første åbenbaringer i denne uddeling bekendtgjorde Herren, at det var hans vilje, at et helligt hus skulle opføres, og han gav det løfte, at hans herlighed skulle hvile over det, og hans nærhed skulle være der, og han ville komme ind i det, og alle de rene af hjertet, som kom derind, skulle se Gud, på en betingelse. Og betingelsen var, at de ›ikke tillader at noget urent kommer derind, så det ikke bliver besmittet‹ ([L&P] 97:15-16). I lydighed mod denne befaling værnes der omhyggeligt om de hellige templer, ikke på grund af hemmelighedskræmmeri, men fordi det, der foregår derinde, er helligt, og derfor er der forment adgang for dem, der efter Herrens standarder betragtes som ›urene‹, fordi de ikke holder hans bud.

[Templets] ordinancer er ikke mørke, dystre hemmeligheder, der som sådan skal holdes skjult fra verden … Den grundlæggende tanke med ordinancerne fra Moses’ tid og tilbage til Adam var en adskillelse fra verden. Begavelsen repræsenterer skridt, som hjælper os med at bryde med et fordærvet, sekulært og indskrænkende miljø …

… det er vigtigt, at jeg ikke afslører det; det skal forblive helligt for mig. Jeg skal bevare en hellighedszone, som ingen kan krænke … For mine pagter er indgået mellem mig og min himmelske Fader.

Vi taler ikke om tempelordinancerne, når vi er uden for templet. Men det har aldrig været mening, at kendskab til tempelceremonierne skulle være begrænset til nogle få udvalgte, som var forpligtede til at sørge for, at andre aldrig fik noget at vide om dem. Det er faktisk lige modsat. Vi gør alt, hvad vi kan for at tilskynde enhver til at kvalificere sig og forberede sig til at komme i templet …

Templets ordinancer og ceremonier er ganske enkle. De er smukke. De er hellige. De holdes fortrolige for ikke at komme ud til mennesker, som er uforberedte. Nysgerrighed er ikke forberedelse. Dyb interesse er i sig selv ikke en forberedelse. Forberedelse til modtagelse af ordinancerne omfatter de indledende trin: Tro, omvendelse, dåb, håndspålæggelse for Helligåndsgaven, tempelværdighed, modenhed og den ophøjede værdighed, som en indbudt gæst i Herrens hus, bør besidde.” (Hvorfor symboler?, Liahona, Feb 2007, 14)

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.