Tidligere præsident for Kirken, og profet, Gordon B. Hinckley har om dette sagt følgende:

Jeg ønsker kategorisk at fastslå, at denne Kirke ikke har noget som helst med dem at gøre, som praktiserer flerkoneri. De er ikke medlemmer af denne Kirke. De fleste af dem har aldrig været medlemmer. De bryder landets love. De ved, at de bryder loven. De er genstand for dens straf. Kirken har selvfølgelig ingen domsmyndighed i denne sag.

Hvis nogle af vore medlemmer afsløres i at praktisere flerkoneri, bliver de udelukket, hvilket er den mest alvorlige straf, Kirken kan pålægge. Ikke alene er de involverede i direkte modstrid med landets love, de er også i modstrid med denne Kirkes love. Vi er forpligtet af en af vore trosartikler. Den lyder: »Vi tror, at vi må være loyale over for konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner og adlyde, ære og holde lovene« (12. trosartikel). Man kan ikke adlyde loven og bryde loven på samme tid.

Der findes ikke mormon-fundamentalister. Det er en modsætning at bruge disse to ord i sammenhæng. (Generalkonference oktober 1999)

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.